София-Перник

Фирма „Нов Пламък- НП“ ЕООД предлага на всички пътуващи преферинциални цени на предплатени карти.
1.ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ КАРТИ- 75.00 лв./ 1 месец и 210 лв./3 месеца (изискват се снимка и имена)
2.НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ КАРТИ – 100.00 лв./ 1 месец и 270 лв./3 месеца
за повече информация :

0899960670